Základní údaje

Název společnosti: Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s
Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Sídlo: Sokolovská 119/54, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
IČ: 26594307
DIČ: CZ26594307
     
Bankovní spojení :
Běžný účet: 180600547/0300, ČSOB Karlovy Vary
     
Číslo zápisu v rejstříku: O 276 vedená u Krajského soudu v Plzni z 28. 9. 2013
     
ID datové schránky: 7cam9ec

Statutární orgán: 
Petr Končel , ředitel

Správní rada: 
Jiří Vencl, předseda
PhDr. Dana Marková, člen
Jaroslav Slavík, člen

Dozorčí rada:
Pavel Hříbek, předseda
Jitka Líkařová, člen
Jana Petrová, člen

Zakladatel:
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky z.s.

POBOČKY:
Karlovy Vary - Sokolovská 54, 360 05 
Sokolov - Rokycanova 1756, 356 01
Cheb - Komenského 40 (budova VZP), 350 02

Ocenění

Ocenění práce centra pro zdravotně postižené

2010

20. 11. 2010 jsme obdrželi od ředitele Tyflocentra Karlovy Vary o. p. s.
PAMĚTNÍ LIST k příležitosti 10. výročí působení Tyflocentra Karlovy Vary o. p. s., jako poděkování za dlouhodobou spolupráci při péči o nevidomé a slabozraké spoluobčany.

27. 9. 2010 jsme obdrželi poděkování od pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Karlových Varech za ochotné a vstřícné jednání našeho vedení i pracovníků při organizaci a provedení exkurze studentů školy po pracovištích Centra pro zdravotně postižené Karlovarského kraje.

2009

V roce 2009 jsme na plese Města Karlovy Vary, který se uskutečnil v sobotu 21. března v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech převzali z rukou primátora města Ing. Wernera Hauptmanna: Ocenění za poskytování služeb osobám se zdravotním postižením a osobám v nepříznivé sociální situaci.

Členství

Členství v celostátních a krajských organizacích

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s. je členem významných organizací s celostátní působností :

  • Asociace poraden pro zdravotně postižené
  • Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
  • Česká rada sociálních služeb
  • Česká rada humanitárních organizací

Zastoupení má Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o.p.s.:

  • v poradním sboru ředitele krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech
  • v odborné pracovní skupině pro pracovní rehabilitaci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Karlových Varech
  • ve výboru pro sociální věci a seniory Magistrátu města Karlovy Vary
Přihlaste se k odběru novinek