Nadace a fondy

Vybrané nadace a fondy v ČR

NADAČNÍ FOND J&T
Cílem je - pomáhat všude tam, kde si myslíme, že je to nejvíce potřeba. Tento nadační fond zajišťuje finanční pomoc.

NADACE LEONTINKA
Nadace Leontinka pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a konkrétním dětem.

NADACE CHARTY 77
Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit a stala se průkopníkem občanské společnosti.

KONTO BARIÉRY
Cílem je zlepšení života handicapovaných spoluobčanů a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti. Z aktuálních potřeb handicapovaných vychází Konto BARIÉRY při formování nových projektů. Doplňuje stát tam, kde jeho pomoc není dostatečná. Stále více se jeho pomoc zaměřuje od standardní pomoci, tedy rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, škol a dalších veřejných budov, k projektům, které souvisejí s pracovním uplatněním a plnohodnotným životem.

SPORT BEZ BARIÉR
Sport bez bariér je nový projekt Konta BARIÉRY, jehož cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. Adresáty podpory mohou být organizace i jednotlivci všech generací. Projekt se zaměří na oblasti ohrožené nefinancováním ze státních zdrojů.

VÝBOR DOBRÉ VŮLE
Nadace Olgy Havlové dlouhodobě poskytuje pomoc občanským sdružením a charitativním institucím, které vytvářejí nabídku aktivního způsobu života nejstarší generace a lidsky důstojného prožívání stáří těch, kdo se již sami o sebe postarat nemohou.

NADAČNÍ FOND MANŽELŮ LIVIE A VÁCLAVA KLAUSOVÝCH
Pomáhá spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou je především podpora různých forem vzdělávání. Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci.

NADACE DAGMAR A VÁCLAVA HAVLOVÝCH "VIZE"
Nadace působí hlavně v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž reaguje na aktuální potřeby společnosti.

Přihlaste se k odběru novinek