Poslání a cíle

Poslání, cíle centra pro zdravotně postižené

Cílem centra je přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do společnosti. Centrum vytváří ve spolupráci s členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro zdravotně postižené občany.

Pomáháme bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, členství v organizacích zdravotně postižených, věk a situaci uživatele.

Centrum v trvalé součinnosti s členy plní roli:

  • Kontaktního místa pro zdravotně postižené
  • Kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch zdravotně postižených
  • Informačního a poradenského centra
  • Zprostředkovatele pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu
  • Poskytovatele sociálních služeb
  • Obhájce práv zdravotně postižených
Přihlaste se k odběru novinek