Euroklíč

Cílem je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na celém území ČR a v celé Evropě rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních (WC) a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.)

Euroklíč si mohou zapůjčit

  • osoby se zdravotním postižením,
  • senioři a osoby krátkodobě zdravotně indisponované.

Euroklíč zdarma distribuujeme

  • držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P,
  • dále na něj mají nárok diabetici, stomici, onkologičtí pacienti, lidé trpící roztroušenou sklerózou, poruchou autistického spektra, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi

Euroklíč můžete použít jak u nás, tak i v cizině

  • v letištních halách, přístavištích, autobusových nádražích, vlakových nádražích, vestibulech metra, stanicích integrované dopravy
  • v divadlech, kinech, muzeích, galeriích, knihovnách, hradech, na zámcích, ve školách a obchodních centrech
  • na ministerstvech, úřadech, policii, soudech, poštách, ve zdravotnických zařízeních, čerpacích stanicích a dalších

Více o Euroklíči najdete na www.euroklic.cz

Aplikace EuroKlíčenka pro mobilní telefony android

QR code

Google play

Přihlaste se k odběru novinek