Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je ambulantní a terénní služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením a seniorům, a to především v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytováním rad, informací, pomoci a podpory.

Forma poskytování:

Ambulantní, terénní.

Místo poskytování:

Karlovarský kraj

Okruh osob, pro které je služba určena:

Poskytovaná sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením (tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby) bez omezení věku a seniorům v nepříznivé sociální situaci. Poskytuje se bezplatně.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství zajišťujeme v rozsahu těchto úkonů:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

  • zprostředkování navazujících služeb

b) sociálně terapeutické činnosti:

  • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání
  • tato základní činnost může být zajišťována poskytováním poradenství alespoň ve 2 z těchto oblastí

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.
     
Přihlaste se k odběru novinek