Slevy pro ZP

Slevy pro zdravotně postižené

Zvýhodněné tarify pro zdravotně postižené občany a osoby závislé na péči jiné fyzické osoby jsou určeny pro:

  • držitele průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,
  • držitele průkazu ZTP/P,
  • osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu, účastníka, který o ni osobně pečuje
    osoby, které vychovávají nebo které osobně pečují o nezletilou osobu, která jim byla svěřena do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu a která je držitelem průkazu podle písmene a) nebo b)

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku

Na možné slevy u mobilních operátorů je třeba se dotázat konkrétního poskytovatale telefonních služeb.

Přihlaste se k odběru novinek