Ostatní informace

Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých. Taková událost změní celý další život, zdraví, možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci? 

  • Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec).
  • Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl úraz při plnění pracovních úkolů.
  • Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá vliv zda poškozený měl v době úrazu sjednánu úrazovou nebo životní pojistku.
  • Nárok na odškodnění má i chodec, který sám způsobí dopravní nehodu, je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné plnění.
  • Nárok na vyplacení náhrady náleží i poškozenému i v případě, že viník nehody nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
  • Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok na náhradu škody na zdraví.
  • U těžkých úrazů s vážnými následky (paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za trvalé následky úrazu.
  • Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen.

Smyslem projektu Amadeo  je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na zdraví formou bezplatné telefonické konzultace. Ta zahrnuje poradenství v konkrétní situaci, pomoc při posouzení správnosti již vyplaceného odškodného a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou.

Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefonu: +420 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mailu: nahradaskodyatemail [emailtecka] cz.

Přihlaste se k odběru novinek