Ceník osobní asistence

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech. které osoba v nepříznivé sociální situaci potřebuje.

Ceník osobní asistence

Pracovní dny 
od 8:00 do 17:00
Ostatní
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 110 Kč 130 Kč
Pomoc při osobní hygieně 110 Kč 130 Kč
Pomoc při zajištěni stravy 110 Kč 130 Kč
Pomoc při zajištěni chodu domácnosti 110 Kč 130 Kč
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 110 Kč 130 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 110 Kč 130 Kč
Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí 110 Kč 130 Kč
Podáváni již připravených léků v tzv. dávkovači léků 110 Kč 130 Kč

Ceny jsou uvedené v Kč za 60 minut.

Přihlaste se k odběru novinek