Zajímavé odkazy

Seznam užitečných odkazů pro osoby se zdravotním postižením. 

Cvapp.cz
Ucházení se o zaměstnání se zdravotním postižením - jak na to? Tipy na tvorbu životopisu a motivačního dopisu a na pracovní pohovor.

BRAILLNET
Informační systém pro zdravotně postižené

ČESKÁ RADA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Podpůrné programy pro seniory, zdravotně postižené, drogově závislé, bezdomovce, ale také o ochranu opuštěných a týraných dětí i pomoc lidem v nouzi v nejširším slova smyslu

HELPNET
Infoportál pro osoby se specifickými potřebami

MĚŠEC
Internetový portál z finanční oblasti, obsahuje informace o účtech, platebních kartách, investicích, bydlení, pojištění, na portálu najdete také kalkulačky pro výpočet např. daně z příjmů fyzických osob

MPSV
Internetové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

NEZISKOVKY.CZ, o.p.s.
Info služby, vzdělávání, fakta o neziskovém sektoru …….

NRZP ČR
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR je určena pro osoby se zdravotním postižením, působí jako poradní orgán Vládního výboru pro zdravotně postižené občany

NROS
Nadace posiluje rozvoj neziskového sektoru, dárcovství a dobrovolnictví, a tím přispívá k rozvoji občanské společnosti a k evropské integraci. Podporuje takové neziskové organizace, které poskytují pomoc ohroženým a znevýhodněným skupinám, hájí lidská práva, demokratické hodnoty, přispívají k vzájemnému soužití a toleranci menšin ve společnosti nebo jinak oživují zájem občanů o místní rozvoj a veřejný život. Jednou z klíčových cílových skupin jsou děti a mladí lidé, které nadace podporuje v rámci specifických programů.

Portal MPSV
Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – vybraná sociální témata

PRÁCE PRO ZP
Internetový portál zaměřující se na problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením

TICHO
Internetový portál pro sluchově postižené, český znakový jazyk

Přihlaste se k odběru novinek