Služby osobní asistence

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase.

Služba obsahuje:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • podávání již připravených léků v tzv. dávkovači léků
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • přeprava uživatele podle jeho požadavků osobním vozem provozovaným poskytovatelem
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, praní prádla, žehlení, vaření, nákupy)
  • péče o dům a zahradu.

Menu

EU Operační program zaměstnanost
Půjčovna pomůcek


Podporují nás
Děkujeme


Anketa

Navštěvujete naše stránky pravidelně?© Všechna práva vyhrazena 16.11 2018