Kurzy a Rekvalifikace

Kurzy s tématikou:
- prezentační a přesvědčovací schopnosti
- zvládání stresu z nových situací
- posílení sebedůvěry
- zvládání konfliktu se zaměstnavatelem
- motivace pro vstup do zaměstnání
- jak mluvit efektivně o hendikepu
- popis přínosu pro firmu
- kultura projevu
- vyrovnání se z hendikepem a otevřená komunikace o něm
- zvládnutí negativních reakcí na zdravotní postižení
- jak stanovit svou vlastní hodnotu ve společnosti a na trhu práce
- asimilace v kolektivu
- práce s časem, základy time managementu
- popis přínosu pro firmu
- zvládání nonverbálních chybových projevů (tiky, invektivy, atp.)
- aj.

Rekvalifikace:
1) Nespecifická rekvalifikace
2) Pracovník v sociálních službách (dle zákona č. 108/2006 Sb.) v rozsahu 150 hod., akreditace u MPSV 2) Nespecifická rekvalifikace pro OZP se zaměřením na administrativní pozice a praktické zkušenosti
3) Lázeňství
4) Práce na PC - bude specifikováno

PŘEHLED TERMÍNŮ REKVALIFIKACÍ A KURZŮ

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 22.04 2019