Centrum pro zdravotně postižené » Aktuality» » Projekty - Multihandicap není překážkou k práci

Projekty - Multihandicap není překážkou k práci

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o.p.s. realizuje v období od 1.11.2017 do 31.10.2019 projekt pod názvem „Multihandicap není překážkou k práci“ s registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007065. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

 

Cíle projektu:
Hlavním cílem projektu je komplexní, kauzálně propojené posílení přirozené motivace k hledání zaměstnání u min. 20 osob zvýšení kvalifikace u min. 12 osob a nalezení pracovního uplatnění pro min. 8 osob z tělesným a tělesným a jiným postižením (dále jen OTP) s nižším středním vzděláním a nižším. Projekt se zaměřuje na intenzivní individuální kvalitativně zaměřenou podporu v oblasti psychologickomotivační, vzdělávací, rekvalifikační praktické a tréninkové na tréninkových místech v Karlovarském kraji.

 

PLAKÁT

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena  5.12 2019