AKTUALITY

Odpadové taxi v K. Varech od října 2022


19.září 2022

Nová služba zřízená služba Městem K. Vary. Odpadové taxi pomůže s odvozem nepotřebného nábytku a jiného objemného odpadu na sběrný dvůr.

Odpad se bude svážet dvakrát týdně po předchozí rezervaci termínu. Uživatelé uhradí za jeden svoz odpadu o maximálním celkovém objemu cca 1 m³ 150 korun, což je zhruba polovina nákladů za naložení a dopravu odpadu do sběrného dvora, částkou 150 korun a 15 % DPH přispěje město. Poplatek za uložení bude hrazen ze systému nakládání s odpady ve městě.
Prostřednictvím Odpadového taxi je možné odvézt nábytek, koberce, PVC lino, veškeré elektrospotřebiče, papír, krabice, plastové výrobky, sklo a také bioodpad. Naopak z likvidace prostřednictvím této služby je vyloučen veškerý odpad z podnikatelské činnosti, sanitární předměty, nebezpečný a stavební odpad (bytové jádro, okna), automobilové díly, pneumatiky a směsný komunální odpad.
Služba bude dostupná ve všední dny po předchozí rezervaci termínu. Podrobné informace ke službě, jejímu objednání a úhradě jsou dostupné na webu Správy lázeňských parků www.slpkv.cz
(z webových stránek mmk.cz)

odpadove taxi

Pořadatel: MMKV

Půjčovna pomůcek


Podporují nás


Certifikace

© Všechna práva vyhrazena 1.prosince 2022